Review

Sexy Mother Pucker Lip Plumping Gloss

SOAP & GLORY

Sexy Mother Pucker Lip Plumping Gloss

0.0

0 Review

Bao bì

Giá cả

Kết cấu

Độ bám

Độ lên màu

0%

sẽ giới thiệu cho bạn bè

0%

sẽ mua lại sản phẩm này

Fasten your seatbelts! Soap & Glory's original Sexy Mother Pucker Lip Plumping Gloss just got sexier. Amazing, addictive and definitely something to shout a-pout, it features the same ingenious lip-plumping technology as the original. With Superfull Lip Plumping Spheres and Lipswell Natural Plant Oil Infusion, your lips will feel instantly fuller.

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm nổi bậtSẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

SẢN PHẨM NỔI BẬT